Readings

Som noget nyt tilbyder jeg "Readings". En "reading" er en læsning af krop, psyke og sjæl. Igennem "readingen" opleves sammenhænge mellem vores fysiske krop og vores måde at være i livet på. Oftest påvirker begrænsninger i vores fysiske tilstand vores livskvalitet og vores kontakt til os selv og andre.

Under readingen vil der være fokus på din krop. Med udgangspunkt i den stiller vi ind på ressourcer og begrænsninger, der styrker og begrænser din måde at være til stede på.

Readingen kombinerer krop, psyke og sjæl. 

 

Clairvoyance

Clairvoyance er et direkte redskab i personlig udvikling. Et redskab der bringer større bevidsthed om vore ressourcer og begrænsninger i dagligdagen.

Via clairvoyancen er det muligt at afdække reaktionsmønstre, der har præget livet i såvel negativ som positiv retning og anvise eventuelle ændringsforslag for at bryde negative mønstre.

Når vi afdækker tidligere oplevelser, og bliver bevidste om hvordan vi bruger os selv, frigives energi, og vi bliver i stand til at bruge vores ressourcer.

Kontakt til afdøde kan opstå under clairvoyancen.

Clairvoyancen  kan bruges målrettet i forbindelse med ændringer i ens livs situation (ex. parforhold, job, bolig, forældreskab, etc.).

Tlf: 26 37 55 56
Mail: info@helsekilden.dk

Helsekilden
Vindingevej 34E
4000 Roskilde


Blegdamsvej 112 A
2100 København Ø


Holbergsgade 26, 1 tv
1057 København K